Jern er et viktig næringsstoff som er nødvendig for en rekke prosesser i kroppen. Transport av oksygen i blodet er en av de viktigste oppgavene til dette mineralet.

Mengden jern i kroppen er nokså stabil. Det skyldes kroppens evne til å ta vare på (konservere) jernlagrene, minimere tap av jern og å øke opptak av jern gjennom kosten dersom verdiene er lave.

Likevel kan man i perioder ha behov for økt tilførsel av jern. Årsaker som blodtap, menstruasjon hos kvinner, lite jern i kosten over tid er faktorer som kan bidra til risiko for jernmangel.

Hvis man mistenker at man har lav jernstatus er det beste er å ta en blodprøve hos legen før man starter behandling.

Symptomer på lavt jernnivå er:

  • Sliten og slapp
  • Dårlig utholdenhet
  • Kortpusthet
  • Blek hud
  • Tolkning av blodprøver

I en blodprøve måler man ulike faktorer relatert til jern. Serum-Ferritin (S-ferritin) måles for å sjekke det generelle jernnivået i kroppen.

Normalområde for S-ferritin:

Menn 25-200 µg/L

Kvinner 15-150 µg/L

Dersom du har lavere nivåer enn 20-30 µg/L er det sannsynlig at du har jernmangel og trenger tilskudd. Har du over 100 µg/L kan jernmangel med stor sannsynlighet utelukkes.

Behandling av jernmangel

100 mg toverdig jern daglig i min. 8 uker er tilstrekkelig behandling for jernmangel.

Opplever man bivirkninger som f.eks forstoppelse kan man redusere dosen da man i nyere studier ser at lavere doser enn 100 mg kan gi effekt. Laveste dose bør ligge på 65 mg men behandlingstiden kan bli noe lenger enn 8 uker.