Bruk av munnbind kan være et godt tiltak for å redusere smitte blant befolkningen. Dersom du ønsker å bruke munnbind er det viktig at du velger riktig type og ikke minst setter deg inn i hvordan man bruker det på riktig måte.

Valg av munnbind

Det finnes ulike typer munnbind. De aktuelle i disse tider er medisinsk munnbind og åndedrettsvern. Medisinsk munnbind er tiltenkt den generelle befolkningen og brukes for å redusere risikoen for å smitte andre med virus og bakterier dersom man er syk. Åndedrettsvern er klassifisert som verneutstyr og er tiltenkt helsepersonell med pasientkontakt i risikosonen. Åndedrettsvern gir bedre beskyttelse mot virus og bakterier ved inhalering.

Medisinske munnbind inndeles i ulike klasser avhengig av deres bakteriefiltreringsevne I, II og IIR. Jo høyere tall, dess bedre filtreringsevne.

Riktig bruk av munnbind

Det er svært viktig at man vasker/desinfiserer hendene før du tar på munnbindet og etter at du har tatt av eller berørt det.

Munnbindet skal sitte tett rundt munn, nese og hake i hele perioden du bruker det. Unngå å ta på det og flytte på det.

Munnbindet skal byttes regelmessig. Det er ikke fastsatt et tidsintervall for bytte. Munnbindet skal byttes når det er fuktig, tilsølt eller når du skal spise.

Munnbindet er til engangsbruk og skal ikke brukes på nytt hvis du først har tatt det av.