Aspirin tab 500mg

74,90 kr

Aspirin er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. For voksne og barn over 12 år.

Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år.

Les mer

Aspirin kan brukes av barn over 12 år (som veier 40 kg eller mer): korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter. Voksne over 18 år: korttidsbehandling av – milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter. – feber ved forkjølelse og influensa. Tabletten virker vanligvis innen cirka 15-20 minutter. En fullstendig smertelindring oppnås etter cirka 50 minutter og varer i 4-6 timer. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager (ved feber) eller 5 dager (ved smerter). Les gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke Aspirin.

Forsiktighetsregler

Aspirin kan påvirke effekten av andre legemidler, og effekten av Aspirin kan bli påvirket dersom det tas samtidig med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler (også reseptfrie legemidler) før du bruker Aspirin. Aspirin bør brukes med forsiktighet ved blant annet astma og tidligere magesår. Les pakningsvedlegget før bruk.Barn under 18 år og har feber skal ikke bruke Aspirin.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoff er acetylsalisylsyre. Hver drasjerte tablett inneholder 500 mg acetylsalisylsyre. Andre innholdsstoffer er: Kolloidal silikondioksid, vannfri natriumkarbonat Drasjering: Karnaubavoks, hypromellose, sinkstearat.

Gravide og Ammende

Rådfør med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer eller planlegger å bli gravid. Bruk ikk Aspirin hvis du er mer enn 6 måneder gravid.

Dosering og bruksområde

Svelg tablett(ene) med rikelig væske. Barn 12- 15 år (som veier 40-50 kg): Anbefalt dose er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer. Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet. Til voksne og barn over 16 år (over 50 kg): Anbefalt dose er 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer. Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet. Til eldre (65 år og eldre): Anbefalt dose er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer. Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet. Til spesielle pasientgrupper, pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller sirkulasjonsproblemer (f.eks. hjertesvikt eller alvorlige blødninger): Rådfør deg med legen din. Barn under 12 år (som veier mindre enn 40 kg): Skal ikke bruke dette legemidlet uten at legen har forskrevet det.