Ibux tabletter 200mg 20 stk

33,00 kr

Ibux® 200 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. For voksne og barn over 6 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Ibux® 200 mg tabletter inneholder virkestoffet ibuprofen som brukes til kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa.

Forsiktighetsregler

Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Bruk ikke Ibux dersom du har mavesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av mavesår eller blødning i mave/tarm, dersom du tidligere har fått mavesår eller blødning i mave/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs), dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet eller dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Ibux dersom du er hvis du er mer enn 6 måneder gravid. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes, men rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 tabletter på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet. Barn 6-12 år (20-40 kg): 1 tablett på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet. Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes. Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget før bruk.

Ibuprofen 200 mg, hydroksypropylcellulose, maisstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannholdig silika, stearinsyre, polyglukose, hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 4000 og parafin.
nameIbux tabletter 200mg 20 stk
Varenummer153569
EAN