Naproxen mylan tab 250mg

82,00 kr

Naproxen® tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerter ved menstruasjon. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Naproxen® 250 mg tabletter inneholder naproksen og har en smertestillende effekt ved menstruasjonssmerter. Legemidlet har lang virketid og man vil kunne oppnå smertelindring med to doseringer i døgnet.

Forsiktighetsregler

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler. Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) bør unngås, også reseptfrie NSAIDs. Skal ikke brukes av personer som har eller har hatt magesår, er overfølsomme for naproksen, har alvorlig hjertesvikt og/ eller nyresvikt eller dersom andre smertestillende eller betennelsesdempende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet. Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Naproxen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det. Bruk ikke Naproxen dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Naproxen ved amming. Barn bør kun bruke legemidlet etter avtale med lege.

Dosering og bruksområde

Kan brukes av voksne og barn over 12 år. 1-2 tabletter á 250 mg ved begynnende menstruasjonssmerter. Deretter 1 tablett (250 mg) ved behov. Maksimalt 3 tabletter (750 mg) i døgnet. Til andre typer smerter enn menstruasjon, etter avtale med lege.

Naproxen 250mg, Laktose, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80.
nameNaproxen mylan tab 250mg
Varenummer150961
EAN