Nicorette sugetabletter 2mg frukt 1 pk

59,00 kr

Nicorette sugetablett Frukt 2 mg er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin. Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning. Voksne over 18 år. Les pakningsvedlegget før bruk. Les mer
Varenummer: 569442 Kategori:

Nicorette letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke. Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehagelige følelser som kalles abstinenssymptomer. Ved hjelp av Nicorette sugetabletter kan du hindre ubehaget som kan oppstå når du slutter å røyke. Dette skyldes at du fortsetter å tilføre en liten mengde nikotin til kroppen din for en kort periode. Sugetablettene løser seg gradvis opp i løpet av ca. 20 minutter, og frigir nikotin som tas opp i munnen. Med fruktsmak.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nicorette dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du ikke røyker. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag, brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina, hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen, høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner, hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria), moderat eller alvorlig leversykdom, alvorlig nyresykdom, magesår, betennelse i spiserøret, diabetes, overaktivitet i skjoldbruskkjertelen eller svulst i binyrene (feokromocytom). Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Nicorette sugetabletter skal ikke brukes under graviditet og amming uten at dette er gjort i samråd med lege.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoff er nikotin (som nikotinresinat). Hver sugetablett inneholder 2 mg nikotin. Andre innholdsstoffer: Tablettkjerne: Mannitol (E421), Xantangummi, Tutti Frutti-smak, Akasiegummi (E414), Natriumkarbonat, vannfritt (E500), Sukralose (E955), Acesulfamkalium (E950), Magnesiumstearat (E470b). Drasjering: Hypromellose (E464), Tutti Frutti-smak, Titandioksid (E171), Sukralose (E955), Cellulose, mikrokrystallinsk (E460), Kaliumaluminiumsilikat (E555), Acesulfamkalium (E950), Polysorbat 80 (E433).

Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: Instruksjonen for hvordan du skal bruke Nicorette avhenger av om du skal slutte å røyke umiddelbart eller slutte å røyke gradvis. Følg instruks i vedlagt pakningsvedlegg. Plasser en sugetablett i munnen og flytt den periodevis fra en side i munnen til den andre siden og tilbake igjen inntil sugetabletter er helt oppløst. Dette tar vanligvis mindre enn 20 minutter. Sugetabletten skal ikke tygges eller svelges hel. Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen. Bruk ikke mer enn 15 sugetabletter daglig. Les pakningsvedlegget før bruk.