Paracet mikstur 24mg/ml

54,90 kr

Paracet® 24 mg/ml mikstur er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til barn 0-7 år (3-25 kg). Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paracet 24 mg/ml mikstur er et reseptfritt legemiddel for barn. Mikstur gir en raskere effekt enn f.eks stikkpiller.

Bruksområde

Til barn fra 0-7 år. Virker febernedsettende. Lindrer milde til moderate smerter som hodepine,  tannsmerter og lette muskel- og skjelettsmerter.

Dosering

Barn:

3‑6 kg (0‑4 mnd.): 2,5 ml 3 ganger i døgnet.

6‑10 kg (4 mnd.‑1 år): 5 ml 3 ganger i døgnet.

10‑14 kg (1‑3 år): 7,5 ml 3 ganger i døgnet.

14‑20 kg (3‑5 år): 10 ml 3 ganger i døgnet.

20‑25 kg (5‑7 år): 15 ml 3 ganger i døgnet.

Bruk måleredskap.

Over 25 kg anbefales Paracet 500 mg tabletter.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

1 milliliter inneholder 24 mg paracetamol. Andre innholdsstoffer er makrogol 1540, glyserol 85 %, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, sakkarinnatrium, natriumcyklamat, contramarum aroma, skogsbæraroma og renset vann.
nameParacet mikstur 24mg/ml
Varenummer106383
EAN