Paracet stikkpille 125mg

44,90 kr

Paracet® 125 mg stikkpiller er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til barn 4-18 måneder (6-12 kg).Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paracet 125 mg stikkpiller er et reseptfritt legemiddel. Stikkpiller passer til de minste barna som har vanskeligheter med å svelge tabletter eller ta mikstur. De passer også til små og store barn som har problemer med å svelge, eller lider av kvalme.

Bruksområde

For barn 4 mnd-1,5 år. Virker febernedsettende. Lindrer milde til moderate smerter som hodepine,  tannsmerter og lette muskel- og skjelettsmerter.

Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Barn 6‑12 kg (4 mnd.‑1,5 år): 1 stikkpille á 125 mg 3 ganger i døgnet. Stikkpiller skal innføres i endetarmen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Riktig bruk av stikkpiller for barn

  • Legg barnet på ryggen med knærne opp mot magen
  • Smør gjerne sinksalve rundt endetarmsåpningen slik at stikkpillen glir lettere
  • Stikkpillen kan også fuktes i lunket vann slik at den glir lettere inn
  • Før stikkpillen inn så langt det er mulig
  • Legg beina ned og hold dem utstrakt i noen minutter
  • Stikkpiller bør ikke oppbevares på badet og skal ikke oppbevares over 25 grader da fettet i stikkpillen kan smelte

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

Velg riktig type Paracet

Paracet er tilgjengelig i mange forskjellige former, slik at du kan velge hvilken som er best for deg. Formuleringer som tabletter, miksturer, stikkpiller og oppløselige tabletter som løses opp i vann for å drikke er tilgjengelige i vårt sortiment.

Nyttige tips:

  • For rask innsettende effekt anbefaler vi miksturer eller brusetabletter da dette tas opp raskere.
  • Ved svelgeproblemer anbefaler vi Paracet mikstur eller brusetabletter, alternativt avlange tabletter som er filmdrasjert og enklere å svelge.
  • For spebarn og barn som ikke kan svelge tabletter anbefaler vi stikkpiller eller mikstur.
  • For behov for oppkvikkende effekt ved smerte eller feber anbefaler vi Paracetduo med koffein.

 

 

Paracetamol 125 mg, hardfett
nameParacet stikkpille 125mg
Varenummer503078
EAN