Paracet stikkpille 500mg

49,90 kr

Paracet® 500 mg stikkpiller er et reseptfritt legemiddel. Lindrer hverdagsproblemer som hodepine, feber, menstruasjonssmerter og tannpine. Det kan også fungere mot lette muskel- og skjelettplager. Til voksne og barn over 9 år (30 kg). Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paracet 500 mg stikkpiller er et reseptfritt legemiddel. Stikkpiller passer til voksne og barn som har problemer med å svelge, eller lider av kvalme.

Bruksområde

For voksne og barn over 9 år. Virker febernedsettende. Lindrer milde til moderate smerter som hodepine,  tannsmerter og lette muskel- og skjelettsmerter.

Dosering

Barn  30‑40 kg (9‑12 år): 1 stikkpille á 500 mg 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn over 40 kg (12 år): 1‑2 stikkpiller á 500 mg 3 ganger i døgnet.

Stikkpiller skal innføres i endetarmen. Les pakningsvedlegget før bruk.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

Velg riktig type Paracet

Paracet er tilgjengelig i mange forskjellige former, slik at du kan velge hvilken som er best for deg. Formuleringer som tabletter, miksturer, stikkpiller og oppløselige tabletter som løses opp i vann for å drikke er tilgjengelige i vårt sortiment.

Nyttige tips:

  • For rask innsettende effekt anbefaler vi miksturer eller brusetabletter da dette tas opp raskere.
  • Ved svelgeproblemer anbefaler vi Paracet mikstur eller brusetabletter, alternativt avlange tabletter som er filmdrasjert og enklere å svelge.
  • For spebarn og barn som ikke kan svelge tabletter anbefaler vi stikkpiller eller mikstur.
  • For behov for oppkvikkende effekt ved smerte eller feber anbefaler vi Paracetduo med koffein.

 

 

 

1 stikkpille inneholder 500 milligram paracetamol. Andre innholdsstoff er hardfett.
nameParacet stikkpille 500mg
Varenummer171199
EAN