Paracet tabletter 500mg avlange 20 stk

39,90 kr

Paracet® 500 mg filmdrasjerte tabletter er et reseptfritt legemiddel som er enkle å svelge. Lindrer hverdagsproblemer som hodepine, feber, menstruasjonssmerter og tannpine. Det kan også fungere mot lette muskel- og skjelettplager. Til voksne og barn over 3 år (15 kg). Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paracet 500 mg avlange tabletter er filmdrasjert og dermed enkle å svelge. Tabletten har delestrek.

Bruksområde

De som har problemer med å svelge vanlige runde tabletter Paracet 500 mg og som ikke liker mikstur/brusetabletter. Behandler plager som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter og feber.

Ved høy feber må lege kontaktes. Inneholder paracetamol.

Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Velg riktig type Paracet

Paracet er tilgjengelig i mange forskjellige former, slik at du kan velge hvilken som er best for deg. Formuleringer som tabletter, miksturer, stikkpiller og oppløselige tabletter som løses opp i vann for å drikke er tilgjengelige i vårt sortiment.

Nyttige tips:

  • For rask innsettende effekt anbefaler vi miksturer eller brusetabletter da dette tas opp raskere.
  • Ved svelgeproblemer anbefaler vi Paracet mikstur eller brusetabletter, alternativt avlange tabletter som er filmdrasjert og enklere å svelge.
  • For spebarn og barn som ikke kan svelge tabletter anbefaler vi stikkpiller eller mikstur.
  • For behov for oppkvikkende effekt ved smerte eller feber anbefaler vi Paracetduo med koffein.
Paracetamol 500 mg. Hjelpestoffer: Pregelatinisert stivelse, povidon og stearinsyre.