Paralen tab 250/250/50mg

79,90 kr

Paralen tabletter er et reseptfritt smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende legemiddel. Til voksne og barn over 12 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paralen tabletter inneholder tre virkestoffer: acetylsalisylsyre, paracetamol og koffein. Acetylsalisylsyre lindrer smerte, er febernedsettende og betennelsesdempende. Paracetamol lindrer smerte og virker febernedsettende. Koffein forkorter også tiden til acetylsalisylsyre og paracetamol begynner å virke, samtidig som det forsterker effekten deres. Denne kombinasjonen av virkestoffer er mer effektiv enn bruk av hvert virkestoff alene (acetylsalisylsyre eller paracetamol eller koffein) eller to sammen (acetylsalisylsyre og paracetamol). Denne kombinasjonen reduserer mengden smertestillende legemidler som trengs.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paralen dersom du er allergisk overfor paracetamol, acetylsalisylsyre, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, er allergisk overfor salisylater eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (smertestillende, febernedsettende eller betennelsesdempende) som kan manifesteres som astma, hevelse i slimhinnene i nesen (polypper i nesen), hevelse i ansikt, tunge eller strupehodet (angioødem) eller utslett på huden, har sår i mage-tarmkanalen, har alvorlig lever-, nyre- eller hjertelidelse, har økt blødningstendens (f.eks. hemofili). Bruk ikke Paralen sammen med andre smertestillende eller febernedsettende legemidler som også inneholder paracetamol eller acetylsalisylsyre. Paralen kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Bruk ikke Paralen dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid og mindre enn 6 måneder på vei. Bruk ikke dette legemidlet unntatt ved direkte råd fra legen. Dersom du ammer skal du ikke ta Paralen over en lengre periode eller i høye doser. Dette legemidlet tilhører en gruppe medisiner som kan gjøre det vanskeligere for kvinner å bli gravid. Paralent er ment for bruk hos barn og ungdom over 12 år og skal skal ikke brukes til behandling av febersykdommer (f. eks. vannkopper) hos barn og ungdom under 17 år.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. Minst 4 timer mellom dosene. Maks. døgndose er 6 tabletter. Tablettene bør løses opp i en liten mengde væske eller svelges hele (ikke tygges) med en tilstrekkelig mengde væske. Ta ikke dette legemidlet i mer enn 3-4 dager dersom ikke annet er forskrevet av lege. Les pakningsvedlegget før bruk.

1 tablett inneholder 250 milligram acetylsalisylsyre, 250 milligram paracetamol og 50 mg koffein. Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, kolloidal vannfri silika og stearinsyre.
nameParalen tab 250/250/50mg
Varenummer550878
EAN