Solvipect mikst

79,90 kr

Solvipectmikstur er et reseptfritt legemiddel som virker ved å lette opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende. Til voksne og barn over 6 år. Les mer
Varenummer: 512533 Kategori:

Solvipect mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder guaifenesin. Miksturen brukes mot hoste med seigt slim og virker ved at seigt slim blir mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp. Kan brukes av både voksne og barn. Miksturen har lakrissmak. Les pakningsvedlegget før bruk.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Solvipect dersom du er overfølsom overfor guaifenesin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Inneholder ca. 4% etanol og forsiktighet utvises hos barn, gravide, ammende, ved leversykdom eller epilepsi. Bør ikke brukes ved alkoholisme eller av personer som ikke tåler etanol. Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede), og i sjeldne tilfeller bronkospasme.

Gravide og Ammende

Det er begrenset med erfaring ved bruk av Solvipect under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Solvipect dersom du er gravid. Preparatet går over i morsmelk, og det er ikke avklart om barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming. Miksturen inneholder ca. 4 % etanol. Det må tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner. Solvipect skal ikke gis til barn under 6 år.

Innholdsdeklarasjon

1 ml inneholder: Guaifenesin 20 mg, lakrispasta, sorbitol, natriumcyklamat, etanol 96% 40 mg, hjelpestoffer og vann.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig. Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig. Bruk måleredskap.

nameSolvipect mikst
Varenummer512533
EAN