Telfast 120 mg 30 tabletter

159,90 kr

Telfast® 120 mg  er et reseptfritt legemiddel til behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over 12 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer
Varenummer: 64544 Kategori:

Telfast tabletter inneholder feksofenadinhydroklorid som er et antihistamin og brukes til behandling av symptomer ved allergi. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Telfast dersom du er allergisk overfor feksofenadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Telfast dersom du har lever- eller nyreproblemer, har eller har hatt hjertesykdom eller du er er eldre. Visse legemidler mot sur mage som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid kan nedsette virkningen av Telfast hvis de inntas samtidig. Det anbefales derfor at slike legemidler og Telfast tas med 2 timers mellomrom. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Telfast skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig. Telfast anbefales ikke brukt under amming.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett à 120 mg én gang daglig. Tabletten skal tas før et måltid sammen med vann. Dette legemidlet begynner å lindre dine symptomer innen 1 time og virker i 24 timer. Les pakningsvedlegget før bruk.

Hver tablett inneh.: Feksofenadinhydroklorid 120 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
nameTelfast 120 mg 30 tabletter
Varenummer64544
EAN