Toilax enterotabletter 5mg

49,90 kr

Toilax er et reseptfritt legemiddel til voksne og barn over 10 år som inneholder bisakodyl. Preparatet brukes som korttidsbehandling ved forstoppelse, ved forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av tykktarmen før operasjon. Les mer
Varenummer: 435685 Kategori:

Toilax er et reseptfritt legemiddel til voksne og barn over 10 år som inneholder bisakodyl. Preparatet brukes som korttidsbehandling ved forstoppelse, ved forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av tykktarmen før operasjon. Bisakodyl virker ved å stimulere tarmbevegelsene.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Toilax dersom du er allergisk overfor bisakodyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, har magesmerter av ukjent årsak, har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm, har forstoppelse som skyldes mekanisk hindring av tarmpassasjen eller forstoppelse med kramper i tarmmuskulaturen (spastisk obstipasjon) eller er dehydrert. Preparatet bør bare brukes i korte perioder. Regelmessig og langvarig bruk kan føre til en kraftig svekkelse av normal tarmfunksjon og avhengighet av avføringsmidler. Ved endrede avføringsvaner bør lege kontaktes. Samtidig bruk av syrenøytraliserende legemidler og melkeprodukter kan ødelegge tablettovertrekket og dermed medføre fordøyelsesbesvær og irritasjon i magesekken. Ved bruk av avføringsmidler er det generelt sett mulighet for nedsatt absorpsjon av andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten. Toilax går ikke over i morsmelk, og preparatet kan brukes under amming. Barn på 10 år eller yngre med kronisk forstoppelse, må bare behandles etter råd fra lege.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoffet er bisakodyl. Hver enterotablett inneholder bisakodyl 5 mg. Andre innholdsstoffer er maisstivelse, laktosemonohydrat, makrogol 6000, glyserol 85 %, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, gelatin, hypromellose, hypromelloseftalat, propylenglykol, trietylsitrat, kinolingult (E104).

Dosering og bruksområde

Anbefalt dosering av Toilax: Korttidsbehandling av forstoppelse hos voksne og barn over 10 år: 1‑3 tabletter ved sengetid. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller før operasjon hos voksne og barn over 10 år: Dagen før undersøkelsen gis 2 tabletter om morgenen og 2 tabletter om kvelden. Toilax skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 1 uke. Enterotablettene skal svelges hele sammen med tilstrekkelig væske. Effekten inntrer vanligvis etter 8 til 10 timer. Les pakningsvedlegget før bruk.

nameToilax enterotabletter 5mg
Varenummer435685
EAN