Zyrtec 10 mg 7 tabletter

69,90 kr

Zyrtec tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av allergi. Til voksne og barn over 6 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer
Varenummer: 586602 Kategorier: ,

Zyrtec tabletter inneholder virkestoffet cetirizin og brukes til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Zyrtec hvis du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/min) eller hvis du vet at du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller overfor hydroksyzin eller piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler). Rådfør deg med lege før bruk dersom har nedsatt nyrefunksjon (behov for lavere dose som lege bestemmer), epilepsi, risiko for kramper eller problemer med vannlatning. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Bruk av Zyrtec under graviditet bør unngås, rådfør med lege. Du bør ikke bruke Zyrtec under amming fordi cetirizin går over i morsmelk. Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig. Barn 6–12 år: En halv tablett to ganger daglig. Tablettene må svelges med et glass væske. Tabletten kan deles i to like doser. Les pakningsvedlegget før bruk.

10 mg cetirizindihydroklorid, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400)
nameZyrtec 10 mg 7 tabletter
Varenummer586602
EAN