Det finnes mange ulike typer allergitabletter på markedet og det kan være vanskelig å vite hvilken man skal velge.

Sannheten er at noe som fungerer godt for en person ikke nødvendigvis fungerer like godt for en annen. Det kan derfor være lurt å starte med Zyrtec/Cetrizin (virkestoff: cetirizinhydroklorid) eller Clarityn (virkestoff:loratadin) som man vet fungerer for mange.

Det nyeste preparatet på markedet heter Telfast (virkestoff: Feksofenadinhydroklorid) som skal gi mindre trøtthet. Telfast innholder ikke laktose og kan trygt brukes av de med laktoseintoleranse.

Ved manglende effekt er det beste rådet å bytte til et annet preparat med et annet virkestoff. Man får ikke bedre effekt av å øke anbefalt dosering.

Du kan forvente rask symptomlindring med allergitabletter. Hos de aller fleste kommer effekten innen 1-2 timer og varer i 12-24 timer.